Rangkuman Materi Matematika Kelas 2 SD

 Berjumpa lagi dengan Website Edukasi, kali ini kita akan merangkum mata pelajaran Matematika untuk kelas 2 SD. Rangkuman materi ini kami susun berdasarkan buku pelajaran Matematika untuk kelas 2SD/MI yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Materi Matematika Kelas 2 SD terbagi dalam tujuh Bab, yaitu :
 • Bab I Bilangan
 • Bab 2 Pengukuran Waktu
 • Bab 3 Pengukuran Panjang
 • Bab 4 Pengukuran Berat
 • Bab 5 Perkalian Bilangan
 • Bab 6 Pembagian Bilangan
 • Bab 7 Bangun Datar
Mari kita bahas materi matematika kelas 2 SD satu persatu.

Bab I Bilangan

 • Lambang 75 dibaca tujuh puluh lima.
 • Lambang 62 dibaca enam puluh dua.
 • Lambang 103 dibaca seratus tiga.
 • Banyaknya buah apel ada 85 buah.
 • Banyaknya buah lemon ada 95 buah.
 • Buah lemon lebih banyak daripada buah apel.
 • Buah apel lebih sedikit daripada buah lemon.
 • Bilangan yang terdiri dari tiga angka berturut-turut dari kiri mempunyai nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan.
 • Untuk membandingkan dua bilangan digunakan tanda lebih besar (>), lebih kecil (<), atau sama dengan (=).
Contoh:
Bandingkan bilangan 411 dan 328.
Angka ratusan 4 dan 3 (4 > 3).
Jadi, 411 > 328.
 • Penjumlahan dua bilangan dibagi menjadi dua bagian.
a. Penjumlahan bilangan tanpa menyimpan
Contoh:
105 + 130 = 235.
b. Penjumlahan bilangan dengan menyimpan
Contoh:
Penjumlahan bilangan dengan menyimpan
 • Pengurangan dua bilangan dibagi menjadi dua bagian.
a. Pengurangan bilangan tanpa menyimpan
Contoh:
245 – 115 = 130.
b. Pengurangan bilangan dengan menyimpan
Contoh:
Pengurangan bilangan dengan menyimpan
 • Penjumlahan dan pengurangan mempunyai hubungan berikut ini.
Jika a + b = c,  maka  c – a = b  atau  c – b = a
Jika a – b = c,  maka  a – c = b  atau  b + c = a
 • Urutan pengerjaan operasi hitung campuran yang mempunyai tingkatan sama dimulai dari operasi hitung yang pertama (dari kiri).

Bab 2 Pengukuran Waktu

 • Pukul tiga ditulis 03.00.
Jam yang menggunakan angka untuk menunjukkan waktu disebut jam digital.
 • Tanda waktu tersebut dibaca pukul setengah tiga atau pukul dua lebih tiga puluh.
Tanda waktu tersebut dibaca pukul setengah tiga
Ditulis 02.30.
 • Dari pukul 02.00 hingga pukul 04.00, waktu telah berlalu selama 2 jam.
Jam sebagai alat pengukur waktu
 • Jam sebagai alat pengukur waktu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan waktu.

Bab 3 Pengukuran Panjang

1. Satuan panjang tidak baku meliputi berikut ini.
 • Satu jengkal adalah ukuran panjang telapak tangan yang direntangkan dari ujung ibu jari sampai ujung jari kelingking.
 • Satu hasta adalah ukuran panjang tangan dari siku sampai ujung jari.
 • Satu depa adalah ukuran panjang dari ujung jari tangan kanan ke ujung jari tangan kiri yang direntangkan.
 • Satu langkah adalah panjang langkah ketika sedang berjalan biasa.
 • Satu kaki adalah panjang telapak kaki dari pangkal tumit sampai ujung jari.
2. Dalam satuan panjang baku, alat yang digunakan biasanya mistar atau penggaris.
Panjang pengukuran 100 sentimeter disebut  1 meter.
100 cm = 1 m  atau  1 m = 100 cm
Satuan baku berlaku sama di semua tempat, wilayah, bahkan di semua negara.

Bab 4 Pengukuran Berat

Alat untuk mengukur berat benda dinamakan timbangan.
Kegiatan mengukur berat benda disebut menimbang.

Bab 5 Perkalian Bilangan

 • Perkalian adalah penjumlahan berulang dengan suku yang sama.
Contoh :
2 × 6 = 6 + 6 = 12
3 × 4 = 4 + 4 + 4 = 12
 • Semua bilangan dikalikan dengan 0 (nol) hasilnya sama dengan 0 (nol).
 • Semua bilangan dikalikan dengan 1 (satu) hasilnya sama dengan bilangan itu.
 • Fakta perkalian merupakan perkalian dasar bilangan 1 sampai 100.
 • Dalam perkalian bilangan berlaku sifat pertukaran.
a × b = b × a
 • Perkalian dengan bilangan 2 merupakan penjumlahan dua bilangan yang sama.
Contoh:
2 × 1 = 1 + 1 = 2
2 × 5 = 5 + 5 = 10

Bab 6 Pembagian Bilangan

 • Pembagian adalah pengurangan yang berulang.
 • Bilangan yang digunakan untuk mengurangi adalah bilangan pembagi.
 • Fakta pembagian merupakan dasar pembagian bilangan-bilangan yang lebih besar.
 • Semua bilangan tidak dapat dibagi dengan nol.
 • Perkalian suatu bilangan dengan 2 sama dengan menjumlahkan bilangan tersebut dengan bilangan itu sendiri.
 • Hasil pembagian oleh bilangan 2 adalah sebuah bilangan yang jika dijumlahkan dengan dirinya sendiri hasilnya adalah bilangan yang dibagi 2 tersebut.
 • Hubungan antara perkalian dan pembagian adalah sebagai berikut.
Jika a × b = c, maka c : a = b dan c : b = a
Contoh:
6 × . . . . = 24, dapat diubah menjadi 24 : 6 = . . . .
24 – 6 – 6 – 6 – 6 = 0
Ada 4 suku, sehingga 24 : 6 = 4
Jadi, 6 × 4 = 24.
 • Aturan untuk pengerjaan operasi hitung campuran yang mempunyai tingkatan sama, yaitu perkalian dan pembagian dimulai dari operasi hitung yang pertama (dari kiri).

Bab 7 Bangun Datar

 • kelompok bangun datar
bNgun datar
 • kelompok bangun datar segiempat.
 • kelompok bangun datar segitiga.
 • kelompok bangun datar lingkaran.
 • Urutan bangun datar dari yang terkecil menurut abjadnya adalah   C  B  D  A.
Pola rangkaian bangun datar
a. Pola rangkaian bangun datar segiempat.
b. Pola rangkaian bangun datar lingkaran.
 • Garis yang membentuk bangun datar disebut sisi.
 • Titik pertemuan dua sisi yang berdekatan disebut titik sudut.
 • Daerah yang diapit dua garis (sisi) yang saling bertemu disebut sudut.
 • Bangun datar ini disebut segilima ABCDE.
Kami harap dengan disusunnya rangkuman materi pelajaran Matematika kelas 2 SD seperti diatas dapat memudahkan kita mempelajari materi Matematika untuk kelas 2 SD secara lengka

Leave a Comment

error: This content is protected by DMCA